Aktualności

Obrazek dla aktualności
27.11.2017 |
  Spomlek przyznał stypendia

Po 500 zł miesięcznie otrzyma siedmioro studentów – dzieci członków Spomleku kształcących się na kierunkach związanych z hodowlą bydła mlecznego, produkcją mleka oraz przetwórstwem mleka i żywności.

- Program stypendialny, który od sześciu lat realizowany jest przez naszą mleczarnię, to inwestycja w ludzi młodych, zdolnych, którym chcemy umożliwić jak najlepsze przygotowanie do pracy w gospodarstwie czy w naszej firmie. To inwestycja również w naszą firmę. Jesteśmy świadomi, że studenci mogą przyczynić się do rozwoju gospodarstw rolnych poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii oraz poprawę ekonomiki produkcji i wydajności stad. Natomiast  największą wartością firmy są ludzie zdolni, ambitni, których już dziś brakuje na rynku pracy – mówi Edward Bajko, Prezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

Do tegorocznego programu stypendialnego aplikowało siedmiu studentów, którzy w ubiegłym roku akademickim uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,00. Studenci otrzymają po 500 zł miesięcznie. Wierzymy, że stypendia pomogą w realizacji planów i marzeń stypendystów.

W gronie tegorocznych stypendystów znaleźli się:

Dominika Myka z miejscowości Kolano-Kolonia, woj. Lubelskie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, towaroznawstwo

Martyna Struk z Makarówki, woj. Lubelskie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, rolnictwo

Daniel Radzikowski z Modrzewia, woj. Lubelskie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, zootechnika

Adrian Weremkowicz z Bordziłówki, woj. Lubelskie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, zarządzanie i inżynieria produkcji

Iwona Świć z Bełcząca, woj. Lubelskie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, zootechnika

Adrianna Kardasz z Lubartowa, woj. Lubelskie, Politechnika Warszawska, zarządzanie i inżynieria produkcji

Monika Haponiuk z Holeszowa, woj. Lubelskie, Politechnika Warszawska, zarządzanie i inżynieria produkcji