Oferta dla Dostawców mleka

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek oferuje swoim producentom mleka zakup artykułów potrzebnych do produkcji mleka. Dbamy aby oferowane artykuły były najwyższej jakości i konkurencyjne cenowo. Na terenie firmy znajduje się magazyn paszowy, który stanowi doskonałe zaplecze do składowania oferowanych produktów. Dzięki temu będziemy mogli  zakupić dużą ilość produktów po niższej cenie. Konkurencyjna cena za oferowane artykuły przyczyni się do redukcji kosztów produkcji mleka, a tym samym do wzrostu dochodów dostawcy. Są dwie formy zapłaty za zakupiony towar: w postaci rozliczenia za dostarczone mleko, jak również rozłożone na nieoprocentowane raty. Zakupy zostaną dostarczone bezpośrednio do dostawcy.

Sprzedażą bezpośrednią zajmują się instruktorzy służby surowcowej. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu     w dziedzinie produkcji mleka. Do ich głównych zadań należy przedstawienie jak najlepszej oferty odpowiadającej wymaganiom dostawcy i zebranie zamówienia.

Zachęcamy do współpracy