Opieka zootechniczna

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek prowadzi program wsparcia stałego rozwój gospodarstw naszych Dostawców. Nasi specjaliści służą pomocą w kwestii nowoczesnego wyposażenia gospodarstw jak również doradztwem
w zakresie żywienia bydła mlecznego i profilaktyki weterynaryjnej. Staramy się, aby współpraca z SM Spomlek przynosiła dostawcom nie tylko bieżące dochody, ale także szansę trwałego rozwoju prowadzonej działalności, jej unowocześniania i stałego podnoszenia rentowności.

SM Spomlek dbając o rozwój stad swoich Dostawców oferuje szeroki wachlarz form wsparcia finansowego: niskooprocentowane pożyczki na zakup jałowic, sprzętu rolniczego służącego do produkcji mleka i oceny jego jakości oraz na modernizację obór, wyposażenie gospodarstw w urządzenia chłodnicze. Troszcząc się o sytuację ekonomiczną naszych dostawców wprowadzamy obliczenia opłacalności produkcji mleka. Współfinansujemy również oceny użytkowości bydła mlecznego.

Jednym z naszych priorytetów jest prowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie sporządzania programów żywieniowych. Nasi fachowcy posiadają profesjonalną wiedzę, praktyczne umiejętności i bogate doświadczenie. Nieustannie poszerzają swoje wiadomości uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Zdobytymi informacjami na co dzień dzielą się z rolnikami. Prowadzimy też skuteczne programy profilaktyczne i pilotażowe
w gospodarstwach naszych dostawców.

Dzięki współpracy z czołowymi firmami branży rolniczej dostarczamy hodowcom informacje o innowacyjnych rozwiązaniach i nowych produktach dostępnych na rynku.

Na bieżąco analizujemy potrzeby sprzętowe dostawców i realizujemy istotne dla nich inwestycje. Aby ułatwić rolnikom pozyskiwanie unijnych dopłat, Spółdzielnia nabyła urządzenia do pomiaru pól. Nasi dostawcy bez trudu wypełniają obowiązki związane ze składaniem wniosków obszarowych. Mogą też liczyć na wsparcie w kontaktach z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencją Rynku Rolnego. Natomiast w trosce o dobry stan sanitarno-higieniczny w oborach, a co za tym idzie - dobrą jakość mleka – kupiliśmy agregat do bielenia obór, który wypożyczamy naszym Dostawcom.

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek prowadzi sprzedaż pasz pełnoporcjowych, koncentratów, premiksów, dodatków mineralnych, zakiszaczy, folii do kiszonek, nawozów, środków myjących oraz środków technicznych. Dostawcy korzystają z bardzo dogodnej formy rozliczenia, ponieważ odbywa się ono na zasadzie potrącenia z należności
za odebrane mleko. Od roku SM Spomlek prowadzi też sprzedaż oleju napędowego.