Partnerzy strategiczni

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

SGGW jest najstarszą i największą rolniczą szkołą akademicką w Polsce. Swój rodowód wywodzi od Instytutu Agronomicznego, założonego w 1816 r. w Marymoncie (obecnie dzielnica Warszawy). SGGW od wielu lat znajduje się na liście 10 najlepszych polskich uczelni. Prowadzi wieloaspektową działalność naukowo - badawczą, skierowaną na rozwiązywanie aktualnych problemów gospodarki narodowej, szczególnie w zakresie rolnictwa i dziedzin pokrewnych. Obecnie SGGW to 1100 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym ponad 200 profesorów, 28 kierunków studiów i około 26 500 studentów, stanowiących przyszłą kadrę dla potrzeb różnych działów gospodarki kraju. Uczelnia posiada 12 wydziałów, składających się z 58 katedr, wielu laboratoriów i pracowni wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą. Prace wykładowców SGGW są publikowane w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym (ujmowanych w Current Contents i o wysokim impact factor), jak również w recenzowanych wydawnictwach krajowych oraz w uczelnianych zeszytach naukowych.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. centrala 0-22 593 10 00, fax; 022 593 10 87 lub 89
 
Państwowy Instytut Weterynaryjny Instytut Badawczy w Puławach
 
Powołany w 1945 r. jako jednostka badawczo-rozwojowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2003 roku zyskał status państwowego instytutu badawczego i prawo używania nazwy Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie medycyny weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych, w tym chorób odzwierzęcych, oraz higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego. Ponadto Instytut prowadzi kształcenie podyplomowe oraz specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego, jest krajowym ośrodkiem referencyjnym w zakresie oceny sytuacji epidemiologicznej w kraju i monitorowania pozostałości ksenobiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego, prowadzi urzędową kontrolę i badania przedrejestracyjne weterynaryjnych preparatów biologicznych, sprawuje opiekę merytoryczną nad zakładami higieny weterynaryjnej oraz pełni rolę doradcy naukowego administracji weterynaryjnej.
Podstawowa tematyka badawcza Instytutu dotyczy:
·         etiologii, diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych,
·         higieny żywności pochodzenia zwierzęcego,
·         toksykologii i farmakologii weterynaryjnej,
·         patologii rozrodu i chorób gruczołu mlekowego,
·         patofizjologii zwierząt.
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Aleja Partyzantów 57, 24-100 Puławy
tel. 0-81 889 30 00, fax 0-81 886 25 95
 
Polska Federacja Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka
 
Niezależna zrzeszająca organizacja zrzeszająca hodowców bydła i producentów mleka. Powstała w 1995 roku w Warszawie w celu decentralizacji i uspołecznienia hodowli bydła w Polsce. Obecnie PFHBiPM skupia w swoich szeregach ponad 8200 członków, zgromadzonych przy 18 związkach regionalnych i 2 rasowych. Członkami PFHBMiPM są indywidualni hodowcy, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze, a także dzierżawione. Organizacja prowadzi szeroką działalność doradczą i szkoleniową z zakresu hodowli bydła i produkcji mleka. Do jej głównych zadań należy także prowadzenie oceny wartości użytkowej oraz hodowlanej bydła mlecznego i mleczno-mięsnego. Jest jedynym podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka    
 ul. Żurawia 22  00-515 Warszawa
 tel.  0-22 502 33 43, fax 0-22 502 33 44
 
Lubelski Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka – jeden z regionalnych związków skupiających hodowców bydła i producentów mleka wchodzący w struktury organizacyjne PFHBMiPM.
 
LZHBMiPM
ul.  Bursaki 6, 20-150 Lublin
tel. 0-81 747 05 06
 
 
Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna w Gietrzwałdzie
 
Laboratorium powstało w 1998 r. jako odpowiedź na zainteresowanie lekarzy weterynarii, producentów i hodowców trzody chlewnej, drobiu oraz bydła, całościowym dochodzeniem diagnostycznym. Dzięki ich ścisłej  współpracy, podejmowane przez WDL działania cechują się dużą skutecznością. Laboratorium prowadzi szeroki wachlarz badań, w tym również specjalistyczne m.in. badania w technikach HPLC, PCR, biochemicznych, bakteriologicznych, w zakresie drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych, kapnofilnych, NAD-zależnych.
Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna
ul. Ostródzka 49, 11-036 Gietrzwałd
tel. 0-89 512-30-50, fax 0-89 512 30 52
 
Farmwet
 
Na polskim rynku paszowym firma działa od 19 lat. Wprowadza najnowsze osiągnięcia w zakresie profilaktyki zdrowotnej zwierząt, łącząc nowoczesne technologie z najlepszymi tradycjami. Dzięki współpracy z indyjską firmą Ayurvet przekazuje swoim klientom ogromny zasób wiedzy o efektywnych i naturalnych sposobach rozwiązywania problemów zdrowotnych.
W ofercie firmy znajdują się programy żywieniowe odchodzące od antybiotyków i preparatów chemicznych w stronę bezpiecznych i naturalnych produktów zdrowotnych. Proponowane pasze powstają na bazie skoncentrowanych ekstraktów z ziół, przy zastosowaniu najnowszych technologii oraz najbardziej rozwiniętego i wyrafinowanego technologicznie sprzętu.
 
Farmwet
ul. Waryńskiego 6a, 62-300 Września
tel. 061-437 78 85, fax. 061 436 14 31
 
 
Patronat medialny
Poradnilk Rolniczy
Dobry Hodowca
TVP1