Wielkopolskie

Mapa flash.


Kierownik makroregionu Zachód

Mateusz Sandach  
tel: 515 062 100  
e-mail: mateusz.sandach@spomlek.pl

 

Kierownik Regionalny

Adam Gąsior
tel: 519 331 447

e-mail: adam.gasior@spomlek.pl