Zarząd SM Spomlek

Edward Bajko – Prezes Zarządu

Od ponad 30 lat związany z SM SPOMLEK. Przeszedł w niej wszystkie szczeble zarządzania: od kierownika zmiany, poprzez kierownika działu produkcji, głównego mechanika – szefa działu technicznego. Następnie przez 20 lat sprawował funkcję wiceprezesa, odpowiedzialnego m.in. za produkcję, inwestycje i dział techniczny. W 2008 r., wobec coraz trudniejszej sytuacji Spółdzielni, jej członkowie wybrali go na stanowisko prezesa. Od tej pory z powodzeniem usprawnia funkcjonowanie firmy.

Obecny Prezes był kluczową postacią programu modernizacji infrastruktury produkcyjnej SM SPOMLEK. Zrealizowane przez niego projekty to pionierskie w polskich warunkach wdrożenia nowych technologii (m.in. rozpyłowe suszenie serwatki, membranowa standaryzacja mleka, termiczna obróbka mleka metodą infuzji, wysokie, cyrkulacyjne zagęszczanie serwatki przy zastosowaniu instalacji wyparnej). Prowadzone przez niego programy inwestycyjne otrzymały maksymalne do uzyskania dotacje ze środków unijnych (SAPARD, SPO, PROW) w wysokości ponad 30 mln zł.

Edward Bajko jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczo–Technicznej w Olsztynie oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania funduszami Unii Europejskiej (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). Pełni funkcję Członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż), należy także do Polskiej Platformy Technologicznej Żywności.

Pasjonuje się żeglarstwem i budową jachtów. Najwięcej emocji dostarcza mu samotne żeglowanie przy silnym wietrze na małej łódce, (którą zimą sam buduje). Wolny czas wykorzystuje na jazdę samochodem terenowym oraz słuchanie utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu Ivo Pogorelicia.


Paweł Gaca – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

W Zarządzie SPOMLEKU od listopada 2008 r., odpowiada m.in. za operacje finansowe i transakcje związane z rozliczeniami eksportowymi.

Kilkunastoletnie doświadczenie w inwestycjach na rynku finansowym łączy z bogatą praktyką w zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie zarządzania. Pracował m.in. w firmach Sygnity (dawniej ComputerLand) i Comarch.

Wcześniej przez kilka lat realizował swoją pasję naukową – najpierw podczas indywidualnych studiów na Politechnice Lubelskiej i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (zakończonych dyplomem mgr inż. zarządzania i marketingu) oraz jako pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest autorem i współautorem publikacji omawiających funkcjonowanie agrobiznesu.

Czas wolny spędza aktywnie – jego hobby to taniec towarzyski, piłka nożna, wycieczki rowerowe i wspinaczka górska.